DMD GLASS

Bedew Arkaç gurluşyk, Aşgabat/Türkmenistan

DMD GLASS
Biz barada

"DMD Glass" - köpugurly önümleri öndürýän kompaniýadyr: gyzdyrylan aýnalar, duş kabinalary, aýna mozaikalar, ofis üçin reňkli aýnalar, alýumin we plastika penjireler we gapylar, poslamaýan polatdan ýasalan perilalar. Önümleriň satuwy ýurduň hemme ýerinde amala aşyrylýar.
Häzirki wagtda gurluşykda, dürli materiallar bilen ygtybarlylyk we amatly bahalar möhümdir.
Kompaniýanyň işi başlanan wagtyndan bäri berk tejribe toplady we toparda ýokary hünärli hünärmenler zähmet çekýärler.
Bazarda bäsdeşlik artykmaçlygymyzyň bardygyny ynam bilen aýdyp bileris. Bu bize iň çynlakaý taslamalary kabul etmäge we üstünlikli durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.
"DMD Glass" öz işini bilýän we söýýän hünärmenler toparydyr!

Kategoriýalar
  • Gaplama / Aýna gaplar
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta