DESIGN MERMER & GRANIT

Sumbar köçesi, Bedew Aşgabat / Türkmenistan

Design Mermer & Granit
Biz barada

"Design Mermer & Granit" mermerden we granitden önüm öndürip we laminat we plitkalary satýarys.
Biziň ileri tutýan zadymyz ýokary hillik, mümkin bolan iň gysga wagtda, ygtybarlylygyň kepilligi we hödürlenýän hyzmatlaryň bahasy.

Iň gysga wagtda we ýokary hil bilen daşdan islendik çylşyrymly binagärlik elementlerini döredýäris.
Göni materiallar bilen üpjün etmek, içerki hil gözegçiligi we çykdajylary gözegçilik ulgamy bilelikde müşderilerimiz üçin iň gowy bahalary hödürlemäge mümkinçilik berýär. Müşderilerimiziň we hyzmatdaşlarymyzyň amatlylygy üçin çeýe görnüşleri we töleg şertlerini, şeýle hem ähli önümlere we olaryň gurulmagyna kepillik berýäris.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta