DEKOR DIZAÝN

G.Kuliýew köçesi, "Şirin-Aý" binasy, 3-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

Dekor Dizaýn
Biz barada

"DecorDesign" 2020-nji ýylda esaslandyryldy. Gysga wagtda innowasiýa tehnologiýalaryny, häzirki zaman materiallaryny we täsin önümçilik desgalaryny ulanyp aýna bilen dürli işleri ýerine ýetirmekde köp tejribe topladyk. Bu, her bir taslama hakykatdanam aýna önümlerindäki häzirki zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin innowasiýa toplumlaýyn çemeleşmäni hödürlemäge mümkinçilik berýär. Akril profil bilen iş alyp barýarys, ýagtylyk akymlarynyň islendik taslamasyny durmuşa geçirýäris. Siz bu ýerde dürli görnüşli duş kabinalaryny, modully suratlary satyn alyp bilersiňiz.
Bu çemeleşme müşderilerimizi ähli kynçylyklardan gorap, sargytlary çalt we netijeli ýerine ýetirmek üçin islendik, hatda iň çylşyrymly binagärlik taslamalaryny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.
Önümiň hiline we elýeterli bahalaryna kepil geçýäris!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Bölekleýin satyjy
Karta