DALUW MAKSATLY

Ýewropanyň öňdebaryjy öndürijilerinden ýyladyş we elektrik ulgamlaryny lomaý satyn almak we Türkmenistanyň bazarlarynda ýaýratmak

DALUW MAKSATLY
Biz barada

"Daluw Maksatly" kärhanasy, esasan, Ýewropanyň öňdebaryjy öndürijilerinden ýyladyş ulgamlaryny lomaý satyn almak we Türkmenistanyň bazarlarynda ýaýratmak bilen meşgullanýar. Gysga wagtyň dowamynda, kärhana müşderileriň we hyzmatdaşlarynyň ynamyny gazanyp, ýurdumyzyň ýyladyş ulgamlary bazarynda öňdebaryjy kärhanlaryň birine öwrüldi.
2017-nji ýylda "Daluw Maksatly" kärhanasy suw ýyladyjylary öndürýän häzirki zaman zawody gurmak bilen, ýurdumyzyň çäginde elektriki suw ýyladyjylary öndürýän ilkinji kärhana öwrüldi.
2022-nji ýyldan başlap kärhana Schneider Electric kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy ýola goýup, ýurdumyzyň bazarlaryny senagat kärhanalarynyň, raýat we ýaşaýyş jaý gurluşyk obýektleriniň energetiki toplumlary bilen üpjün etmäge girişdi.
Ýokary hilli harytlary öndürmek we daşary ýurtlardan getirmek bilen biziň kärhanamyz içerki bazarlarymyzda öňde baryjy orunlary eýeleýär. Bütindünýä öňdebaryjy öndürijilerden ýokary hilli harytlary we çig maly yhlasly seçmek ýaşaýjylaryň durmuşyny has-da oňaýly etmäge we gowulandyrmaga itergi berýär.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
  • Metallurgiýa / Turba geçirjileri we birikdirijileri
  • Enjamlar / Senagat ýyladyş we suw ýyladyş enjamlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy