DÜŞÜMLI ÄDIM

Akbugday etraby, Änew awtoduralgasy, Telekeçiler köçesi 2. Ahal/Türkmenistan

düşümli ädim
Biz barada

Biziñ kärhanamyz ýangyn söndüriji serişdeleriñ ähli görnüşini abatlap, gaýtadan doldurmaga mümkinçiligi bar. 

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta