TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BELLI OBOÝ

Obýezdnoý köçesi, "Hilli Hyzmat" binasy, Aşgabat/Türkmenistan

Belli Oboý
Biz barada

Ýokary hilli koreý, italýan we nemes oboýlary, surat oboýlary, bezeg panelleri dükany. Oboýlaryň uly göwrümini Size hödürleýäris.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta