BEGLI MOBILE

"Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" söwda merkezi, 1-nji gat, 155-nji dükany, Aşgabat/Türkmenistan

BEGLI MOBILE
Biz barada

"Begli Mobile" dükanynyň esasy ugry meşhur markaly telefonlaryň, telefon esbaplaryň lomaý we bölekleýin satuwydyr. Şeýle hem alyş-çalyş hyzmaty goşmaça töleg bilen elýeterlidir. Onlaýn görnüşde birnäçe modelleri saýlap, eltip berme hyzmatyndan peýdalanyp, önümler Size gowşurylanda ymykly anyk netije çykaryp, alyp bilersiňiz.
"Begli Mobile" dükanynda elýeterli bahadan ýokary hilli telefonlary satyn alyp bilersiňiz. Ýurdumyzyň islendik ýerine eltip berme hyzmaty bar we 1 ýyl kepillik berýäris.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Aragatnaşyk we telekommunikasiýa
  • Elektronika we öý enjamlary / Telefonlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta