BEŞER

Tormoz kolodkalary

beşer
Biz barada

Biz “Beşer” kompaniýasynyň dilerleri, bu ýerde elýeterli bahadan syn we netijelilik nukdaýnazaryndan iň oňat kolodkalary satyn alyp bilersiňiz. “Beşer” tarapyndan öndürilen disk kolodkalary orta we ýokary sürtülme koeffisiýentine eýe, aşa ýylylyga garşy çydamlylygy bardyr. Bu önümler ýolagçy awtoulaglarynyň we ýeňil söwda ulaglarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin seresaplylyk bilen döredildi. Işleýiş şertlerine laýyk gelýän kompozisiýalar dürli markalarymyz tarapyndan görkezilýär. Bu önümler dinamometrik we senagat taýdan synagdan geçirildi we iň kyn şertlerde-de tormozyň gowy işlemegini kepillendirýär.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
  • Awtoulag / Awtohimiýa, ýaglar
  • Awtoulag / Awtoulag üçin goşmaça enjamlar we aksesuarlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy