Biz barada

"Balkansyýahat" hojalyk jemgyýeti 1998-nji ýyldan bäri uly we giň hyzmat sanawy bolan syýahat hyzmatlaryny hödürläp gelýär. Bu kompaniýanyň artykmaçlygy esasanam içerki dynç alyş we sagaldyş merkezlerine bronlama, ýollama hyzmatlarynyň bolmagy, ýene bir tarapdan daşary ýurtlarda syýahat hem-de dynç almak üçin elýeterlikleriň bolmagydyr. Oňaýly dynç almak we syýahat etmek Size, hyzmat etmek bize.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta