BALKAN USSAT

Howpsuzlyk ulgamy toplumy

balkan ussat
Biz barada

"Balkan Ussat", dürli kategoriýalaryň obýektleri üçin diňe subut edilen we ygtybarly howpsuzlyk çözgütleri bilen işleýär. Size iň ösen rus we daşary ýurt öndürijilerinden howpsuzlyk enjamlaryny hödürleýäris. Dürli maksatlar üçin enjamlar bilen işleýäris, her gezek müşderilerimize diňe gowularyny hödürleýäris. Bize ýüz tutmak bilen, peýdaly, ygtybarly we amatly hyzmatdaşlyk üçin amatly şertler alarsyňyz.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
  • Elektronika we öý enjamlary / Ses enjamlary we aksessuarlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy