AZIÝA MERJENI

Syýahatçylyk hyzmatlary

AZIÝA MERJENI
Biz barada

Kärhananyň işgärleri siziň üçin iň oňat syýahat ugurlaryny saýlap bererler. Daşary ýurtlara ugradyş bölümi GDA, Aziýa we Ewropa ýurtlaryna syýahat bukjalaryny hödürleýär. Türkiýe, Birleşen Arap Emirlikleri, Taýland, Wýetnam, Kamboja, Maldiwler, Koreýa, Ýaponiýa, Malaýziýa, Singapur, Indoneziýa syýahat edip dynç almak isleýänler üçin otellerde öňünden bron etmek, aksiýalary we arzanladyşlary hödürleýär. Size Ýewropa boýunça awtobusda syýahatlar, gezelençler we kruizler garaşýar. Germaniýa, Awstriýa, Fransiýa, Italiýa, Şweýsariýa, Niderlandlar, Belgiýa, Şwesiýa, Daniýa, Çehiýa, Polşa, Bolgariýa we beýleki ýurtlarda arzuwlaryňyzdaky syýahatlary gurnaýarys. 

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat