Biz barada

"Atam Glass and Aluminium" kompaniýasy, ýurduň ösmegine we gowulaşmagyna işjeň gatnaşmak bilen, iri gurluşyk kompaniýalary we ilat ýaşaýjylary bilen birnäçe ýyl bäri üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär. Önümleriň hili we berkligi üçin kompaniýamyz doly jogapkärdir.


Önümçilikde:
- Islendik çylşyrymly balkon ulgamlary.
- "IZO" termo alýumin penjireleri we gapylary.
- Duş kabinalary.
- Süýşýän torlar.
- "Galdyrma" süýşüriş ulgamlary.
- "Slaýder" süýşüriş ulgamlary.
- "JP" alýumin reňkli aýnalar.
- Mozaýka - aýna.
- Panjur.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Öý we bakja / Hammam we hajathana üçin harytlar
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta