ASMAN MARKETING

Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 83/1, Aşgabat/Türkmenistan

asman marketing
Biz barada

"ASMAN Marketing, dizaýn we çap ediş  pudagyndaky hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýär. Wizitkalary we blankalary, etiketkalary we gaplamalary, kitapçalary we listowkalary, plastik kartoçkalary we sowgat şahadatnamalaryny, kataloglary we broşýuralary, posterleri we plakatlary işläp düzýäris we taýýarlaýarys. Ofset, sanly we fotosurat çap ediş hyzmatlaryny hödürleýäris. Iş toparymyzyň çap ediş hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürlemekde 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bardyr. Sargydyňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis! Bizde elmydama amatly bahalary tapyp bilersiňiz. Müşderilerimizi begendirmek üçin elimizden gelenini edýäris. Işine ezber döredijilik dizaýn toparymyz elmydama Siziň hyzmatyňyzda.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta