AQUACOM

Suw filtrlerini satmak, abatlamak we hyzmatyny etmek.

aquacom
Biz barada

Professional gurnama, çalyşmak, anyklaýyş, abatlamak we filtr optimizasiýasy we hemmesi MUGT.
Şeýle hem, öý, ofis ýa-da restoran üçin suw arassalaýyş ulgamlarynyň tapawutly görnüşleri bar.

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Senagat süzgüçleri we süzgüç materiallary
  • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy