ANDELI GROUP

Mary şäheri, Bagtyýarlyk köçesi, Harby mekdebiň garşysynda, Mary/Türkmenistan

ANDELI GROUP
Biz barada

"Andeli Group" - kompaniýa 300-den gowrak önümlerini, 1000-den gowrak ýokary we pes woltly elektrik enjamlaryny, toplumlaýyn enjamlaryny, elektrik transformatorlaryny, kabel önümlerini we başga-da köp önümlerini öndürýärler we satýarlar. Awtorlyk hukugyny goramak bilen täze intellektual önümleri bazara hödürleýäris.
Biz öz iş ýörelgelerimize eýerýäris: "Birinji derejeli dolandyryşa geçirmek, birinji derejeli önümleri öndürmek, birinji derejeli hyzmatlary bermek."
"Andeli Group" toparynyň ähli işgärleri ýokary derejede işleýärler we yzygiderli ösýärler. "Andeli Group" müşderilerine geljegi has gowulaşdyrmaga kömek edýär!

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik hereketlendirijileri we esbaplary
  • Elektriki enjamlar / Kabel we sim önümleri
  • Elektriki enjamlar / Generatorlar, transformatorlar
  • Enjamlar / Enjamlar we beýlekiler.
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta