ALTYNPRINT

Mary şäheri Şajahan köçe № 22 jaýy, Mary/Türkmenistan

AltynPrint
Biz barada

'"AltynPrint" çaphanamyz 2022-nji ýylda döredildi. Ýaş çaphanamyz heniz täze döredilendigine garamazdan, uly netijeleri nazarlaýar. Döwrebap çaphanamyzda ozaldan bu ugurda iş tejribeleri bolan işgärler, dizaýnerler zähmet çekýärler.
Çaphanyzda çap önümleriniň dürli görnüşleri, ýagny önümleriň bristol kagyzlaryndan gaplamalary, wizitkalar, blankalar, kanselýar harytlary, kataloglar, etiketkalar, samakleýkalar, posterler,  flaýerler, broşýuralar, bukletler, bloknotlar, kubarikler, sumkalar, senenamalar, dizaýn, mahabat, animasiýa we ş.m. işleri ýokary hil derejede taýýarlanýar, şeýle-de bokallara we baýdajyklara logotibi ýerleşdirmek işleri hem ýerine ýetirilyar.
Önümleri amatly bahadan öz wagtynda, ýokary hil derejede taýýarlap, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak biziň çaphanamyzyň esasy maksady bolup durýar.
Biziň bilen işleşin, mähriban müşderiler!!!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta