AK ÝAPRAK

Tebigy şiräniň önümçiligi we süýt önümleriniň distribýuteri

ak ýaprak
Biz barada

“Ak Ýaprak” H.J tebigy hoşboý ysly şireleri öndürýän hususy kärhanadyr. Biz size amatly bahadan, ýokary hilli “7 gün” tebigy hoşboý ysly şireleriň dürli görnüşlerini we “Içäý” sowuk çaýlaryny hödürleýäris. Mundan başga-da, biziň kompaniýamyz “Laktalis” süýt önümleriniň we “President” mesge ýaglarynyň Türkmenistandaky ýeke-täk dileri bolup çykyş edýär. Indi birnäçe ýyl bäri üstünlikli iş alyp barýan bu kompaniýanyň öndürýän önümleri Türkmenistanyň dürli künjeklerinde uly isleg bildirilýän harytlara öwrüldi. Telekeçilikde ýokary netijeler gazanan “Ak Ýaprak” H.J. daşary ýurduň iri kompaniýalary— Marine Trade FZE, Lether Group Lp, Tetra Pak, Lactalis, Dohler bilen hyzmatdaşlyk saklap, baý tejribe toplaýarlar.

Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
  • Azyk / Süýt önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy