"AK SETIR" DIZAÝN STUDIÝA

Dizaýn studiýa

"ak setir" dizaýn studiýa
Biz barada

Biz - öz işini halaýan we bilýän hünärmenler topary. Durmuşa geçirýän taslamalarymyz diňe bir dizaýn we gözellik bilen baglanyşykly däl, biziň üçin dizaýn, belli bir işewürlik meseleleriniň çözgüdi. Toparymyz 2020-nji ýyldan bäri dürli pikirleri durmuşa geçirmek bilen müşderiler tarapyndan goýlan wezipeleri ýerine ýetirip gelýär. Müşderilerimiziň isleglerine görä dizaýn döretmek biziň esasy maksadymyz bolup durýar. Amatly bahadan döwrebap we ýokary hilli dizaýn hyzmatlaryny isleýän bolsaňyz bize ýüz tutup bilersiňiz.

Aşakdaky baglanyşyga basyp, studiýamyzyň eden işlerini görüp bilersiňiz:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kfutWJWGwAPQSxOZ887zWi3DT0tA3IpY

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat