ABRAÝLY KERWEN

Ak Tam, Rysgally mekan bazary N34-35 Aşgabat/Türmenistan

ABRAÝLY KERWEN
Biz barada

Aýna reňk tehnologiýasy dizaýn pudagynda giňden ulanylýar. Häzirki wagtda Abraýly Kerwen islendik görnüşdäki we ululykdaky aýnany reňklemek üçin dürli hyzmatlary hödürlemäge taýyn. Aýry-aýry çözgütleri hödürläp, müşderiniň talaplaryny we isleglerini göz öňünde tutýarys. Işimizde ýokary takyk enjamlary we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýarys. Bu ugurdaky täze tendensiýalary öwrenýäris we müşderilere aýratyn çemeleşýäris. Önümlerimiz owadan bolmakdan başga-da, funksional talaplara doly laýyk gelýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Gaplama / Aýna gaplar
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta