TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

türkmeniň rysgaly

Iş Ugry : Şahsy gigiýena önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: WEKILBAZAR, MARY
+99355861239 akbulutmary@gmail.com

kindi

Iş Ugry : Konditer önümleri
Welaýat/Şäher: ÄNEW, AHAL

abadan önümçilik kärhanasy

Iş Ugry : Miwe we gök-bakja önümlerini gaýtadan işlemek we gaplamak, çörek-köke önümleri, arassalanan gazsyz we gazly agyz suw, alkogolly içgileriniň önümçiligi.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312254302 abadan.onumcilik.karhana@gmail.com

mekan

Iş Ugry : Konditer önümleri
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY

balam

Iş Ugry : Konditer önümleri
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312255393 balam.bakery.2016@gmail.com

gurnama hyzmat

Iş Ugry : Gurluşyk we gämi abatlaýyş
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN
+99324349320 info.gurnamahyzmat@mail.ru

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312414274 upjunhj@mail.ru

bakjaly

Iş Ugry : Kagyz önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99312574126 bakjalytrade@gmail.com

emri

Iş Ugry : Konditer önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99365301140 emri.mammedov@mail.ru

kilwan

Iş Ugry : Konditer önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY
+99352258686 kilwanbiscuit.tm@gmail.com