TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

rr nasoslar

Iş Ugry : Nasos we ýangyn söndüriji enjamlarynyň üpjünçiligi, satuw we gurnama
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

kesgir bulak

Iş Ugry : Innowasion nano-tor süzgüji
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

turan inžener

Iş Ugry : Ýyladyş, sowadyş, wentilýasiýa we suw üpjünçiligi ulgamlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL