TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

täze tagam

Iş Ugry : Towuk eti we towuk ýumurtgasynyň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL

daýhan sarpasy

Iş Ugry : Daýhançylyk
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312227491 dayhansarpasydh@gmail.com

maksada okgunly

Iş Ugry : Guşçylyk
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL