DAÝHAN SARPASY

Köpetdag etraby, S.Türkmenbaşy şaýoly 81-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

daýhan sarpasy
Biz barada

Kompaniýanyň işiniň esasy ugry daýhançylykdyr. Kompaniýanyň her meýdany 20 gektar bolan 3 sany ýyladyşhanalary bar. Şeýle hem 500 gektar ekin meýdany. Türkmenistandaky iň iri haýwan fermalarynyň birini öz içine alýar.

Kategoriýalar
 • Oba hojalyk / Däne ekinleri, ýagly tohumlar
 • Oba hojalyk / Oba hojalyk haýwanlary
 • Oba hojalyk / Tohumlar, nahallar we ekin harytlary
 • Azyk / Ýumurtga we ýumurtga önümleri
 • Azyk / Galla önümleri, un, makaron
 • Azyk / Et önümleri
 • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta