TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

şan wekil

Iş Ugry : Konserwlenen gök önümler
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL

abat şekil

Iş Ugry : Filament lampalaryny öndürmek, binagärçilik we dizayn, 3d animasiýa
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365958247 hudayberdiyewkuvvat@gmail.com

turkmen glass

Iş Ugry : Dürli görnüşli aýna önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL