TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

hünärli ýol

Iş Ugry : Kagyz önümleri önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL

eco gap

Iş Ugry : Bir gezek ulanylýan gap-gaç önümlerini öndürmek
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL