bakjam söwda

Iş Ugry : Doňdurma, konserwirlenen önümler, doňdurylan ýarym taýýar önümler we doňdurylan miweler
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99312594192 bakjam2022@gmail.com

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL