TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Kategoriýalar

kenar balyk

Iş Ugry : Balyk çig malyny gaýtadan işlemek
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99364435758 mn.klychev@gmail.com

täze tagam

Iş Ugry : Towuk eti we towuk ýumurtgasynyň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99363805000 pena.gapurov@mail.ru

nurly meýdan

Iş Ugry : Towuklary, iri gara mallary we ownuk (şahly) mallary köpeltmek
Welaýat/Şäher: BEREKET, BALKAN
+99312211581 nurly.meydan@gmail.сom

maksada okgunly

Iş Ugry : Guşçylyk
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL
+99312488062 maksatismailovich11@gmail.com

uly balkan

Iş Ugry : Kafe we eltip berme hyzmatlary
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN
+99322261616 nazlyyew@internet.ru

daýhan sarpasy

Iş Ugry : Daýhançylyk
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312227491 dayhansarpasydh@gmail.com

maşaýewa oguldurdy

Iş Ugry : Işçi geýim - eşikleriň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365569947 oguldurdymshva@gmail.com

gelejekli hyzmat

Iş Ugry : Guşçylyk söwdasy, gurluşygy we impordy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365871579 gelejeklihyzmat@gmail.com

bereketli

Iş Ugry : Şöhlat önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312334551 bereketli92@inbox.ru

candaş uniform

Iş Ugry : Ýöriteleşdirilen iş eşikleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP
+99364003002 candashuniform@gmail.com