ŞANLY BEG

"Berkarar" işewürlik merkezi, Atatürk köçesi 82, Aşgabat/Türkmenistan

ŞANLY BEG
Biz barada

"Şanly Beg" hojalyk jemgyýeti 2021-nji ýylda polikarbonat önümçiligini ýola goýdy. Türkmenistanyň çäginde polikarbonat öndürýän ilkinji hojalyk jemgyýeti hökmünde hasaba alyndy. "Şanly Beg" HJ-i ýyladyşhanalara degişli bolan polikarbonat panelleri öndürýär. Şeýle hem panellerimiz penjirelerde, binalardaky gapylarda, haýatlarda, balkonlarda, basgançaklarda, içki böleklerde, örtükde, mahabat we sergi mebellerinde ulanylýar. Bu ýerde öndürilýän polikarbonat önümleri ýokary hil bilen tapawutlanyp, olary dürli reňklerde öndürmäge ukyby bar. Önümlerimiziň galyňlygy 8mm bolup, onuň hyzmat ediş ömrüni hasam ýokarlandyrýar. Biz ýaňy golaýda önümçilige başlamagymyza garamazdan, eýýäm müşderilerimizden sargytlaryň uly möçberini kabul etdik. Maksadymyz diňe Türkmenistanyň çäginde sargytlar bilen kanagat etmäni, eksporda hem işlemeklik meýillerşdirilýär. 

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Polimer materiallar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
Karta