ŞANLY BEDEW

Ý.Durdyýew köçesi 4-nji jaý, (Obýezdnoý, MBW merkeziniň arka tarapy), Aşgabat/Türkmenistan

şanly bedew
Biz barada

Biziň kompaniýamyz “Caltex Havoline” (ABŞ) we “Lukoil” (Russiýa Federasiýasy) çalgy ýaglarynyň resmi dilleri, şeýle hem Akebono (Ýaponiýa), Profix (Ýaponiýa), BBD (PRC) ýaly markalarynyň gönüden-göni üpjün edijisi.

Kompaniýalary amatly şertlerde hyzmatdaşlyga çagyrýarys.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
  • Awtoulag / Awtohimiýa, ýaglar
Iş Ugry
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta