ÝYLY OJAK

Taslama köçesi Aşgabat / Türkmenistan

ÝYLY OJAK
Biz barada

Ýyladylan pollar otaglar üçin döwrebap we elýeterli ýyladyş usulydyr. Şeýle ulgamlar  pol örtüginiň aşagynda oturdylyp, içerki dizaýny tygşytlaýar.
"Ýyly Ojak" ýokary hilli ýyladyjy pollary satýar we gurnaýar.
Häzirki zaman elektrikli ýyladyş ulgamlary, tehniki hyzmaty talap etmezden, ýokary hilli we uzak ömri bilen tapawutlanýar. Bir gezek ýyladyjy pol guranyňyzdan soň, indiki düýpli abatlaýyş işine çenli bu ulgamy ulanyp bilersiňiz.
Öýüňüziň ýylylygy üçin  “Ýyly Ojak” dükanyny saýlan!

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
  • Elektriki enjamlar / Kabel we sim önümleri
  • Enjamlar / Senagat ýyladyş we suw ýyladyş enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta