TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ÝELKEN

Akbugdaý etraby, TSTB-ň senagat zolagy, Zümerret köçesiniň 10,12-nji jaýy. Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

Kompaniýamyz sebitde iň gowusy we bäsdeşi ýokdur, GDA ýurtlarynyň köpüsi bilen hyzmatdaşlyk edýäris, müşderilerimiz bize we önümlerimize 100% ynam bildirýärler.
Bizde amatly bahalar we iň gysga önümçilik wagty, şeýle hem uzak möhletleýin esasda örän amatly şertnama şertleri bar.
Sizi uzak möhletli müşderimiz hökmünde görmekden hoşal bolarys.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta