ÝELKEN

Akbugdaý etraby, TSTB-ň senagat zolagy, Zümerret köçesiniň 10,12-nji jaýy. Ahal/Türkmenistan

Ýelken
Biz barada

Kompaniýamyz sebitdäki iň uly we önümiň hili boýunça iň gowusydyr, GDA ýurtlarynyň köpüsi we goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edýäris, müşderilerimiz bize we önümlerimize 100% ynam bildirýärler.
Bizde iň arzan bahalar we iň gysga önümçilik wagty, şeýle hem uzak möhletleýin esasda örän amatly şertnama şertleri bar.
Sizi yzygiderli we uzak möhletli müşderimiz hökmünde görmekden hoşal bolarys.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta