ÝAPRAK

Alkogolsyz gazsyz içgileriň önümçiligi

ýaprak
Biz barada

"Ýaprak" hususy kärhanasy Türkmenistanda ýokary hilli alkogolsyz gazsyz içgileri öndürýän kärhanalaryň biridir.

Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy