ÖMÜRLI POLLAR

"15 ýyl Garaşsyzlyk" söwda merkezi, (lomaý) 60-njy dükan, (podwal) birinji gat, Aşgabat/Türkmenistan

ÖMÜRLI POLLAR
Biz barada

"Ömürli pollar" - meşhur we ýokary hilli pol örtüklerini satmak we oturtmak üçin hyzmatlary hödürleýär: laminatlar, parket, parkelam, kwars laminaty. Şeýle hem içerki gapylary we MDF plintus tagtalaryny öndürmek we oturtmak. Reňkleriň giň görnüşi, içerki stil we reňk shemasy bilen örtülen örtügi saýlamaga mümkinçilik berer. Ýokary hilli we amatly bahadan.
Satyjy geňeşçilerimiz islendik otag üçin reňkleriň görnüşini saýlamaga kömek eder.
"Ömürli pollar" dükanyndan önüm satyn alsaňyz, köp ýyllap hyzmat etjek,  öýüňizde ýylylyk we rahatlyk döredýän ýokary hilli önüm satyn alarsyňyz!

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta