Satyjy
PP we PE haltalary we rulonlary öndürýäris
country
  • 13 Dekabr 2022 г. 12:12
  • Türkmenistan
  • Satyjy

Mazmuny

Sargytlar boýunça size polipropilen (PP) we polietilen (PE) haltalary we rulonlary (tutowaçly) lomaý öndürýäris we hödürleýäris, esasy çig maldan 35sm-den 80sm çenli ululygy taýýarlaýarys. Hilini kepillendirýäris. Beýleki soraglar üçin +99365056556 jaň edip bilersiňiz.


Habarlaşmak üçin

Açar sözler


Soňky Goşulan Talaplar