Satyjy
Internet-market açyp berýäris
country
  • 20 Sentýabr 2022 г. 6:42
  • Türkmenistan
  • Satyjy

Mazmuny

Ýörite siziň bellikleriňize we islegiňize görä internet-market açyp berýäris. Android & iOS üçin: 1-nji ýyl 15000man, soňky ýyllar: 10.000 man. Ýa-da hemişelik: 40000 man. Töleg görnüşi: Nagt ýa-da Nagt däl.


Habarlaşmak üçin

Açar sözler


Soňky Goşulan Talaplar