Satyjy
Eksport üçin 325 tonna PP D30 (hs code 39021000) bar
country
  • 20 Sentýabr 2022 г. 5:31
  • Türkmenistan
  • Satyjy

Mazmuny

Bizde eksport üçin resminamalary taýýar bolan bahasy 1.520 dollardan 325 ton PP D30 (hs kody 39021000) bar. FCA/FOB şertleri boýunça. Tölegi ýük ýüklenenden soň bank arkaly ýerine ýetirilmeli. Ýerleşýän ýeri Türkmenbaşy şäheri. Beýleki soraglar üçin +99365170031 telefon belgisi arkaly habarlaşyp bilersiňiz.


Habarlaşmak üçin

Açar sözler


Soňky Goşulan Talaplar