Satyjy
Belgiýanyň "Wolf" motor ýaglary markasy indi Türkmenistanda
country
  • 1 Oktýabr 2022 г. 10:26
  • Türkmenistan
  • Satyjy

Mazmuny

Türkmenistanda ilkinji gezek Belgiýanyň meşhur '"Wolf'" awtoulag ýagy markasy '"Iltifat'" kompaniýasy tarapyndan paýlanyp başlandy.
“Wolf Oil Corporation” (Belgiýa) dürli markalaryň häzirki zaman ýaglaryny öndürýän Ýewropadaky awtoulag çalgylaryny öndürýän iň uly we iň gadymy garaşsyz öndürijilerden biridir. Önümleri dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna eksport edilýär. '"Wolf'" önümleri köp awtoulag öndürijileri tarapyndan ýokary baha berildi. “Honda”, “Opel”, “Chevrolet”, “Isuzu”, “Cadillac” we beýleki global awtoulag ägirtleri, markaly ulaglarda ulanmak üçin Wolf ýaglaryny tassykladylar.
PEÝDASY:
• Wolf markasy Wolf Oil Corp.-ny esaslandyryjynyň adyndan gelip çykýar.
• '"Wolf'" giň gerimli önümleri islendik ulag üçin çalgy zerurlyklaryny öz içine alýar
• Wolf Oil Corp. ISO 9901 hil şahadatnamasy bar
• Önümçilik we önümiň hiline gözegçilik General Motors (GM), Delphi we başgalar ýaly OEM-ler tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar.
• Kompaniýanyň hyzmatlaryny Opel, General Motors, Merkuri we ş.m. ýaly meşhur kompaniýalar ulanýar. Önümler Mersedes Benz, VolksWagen, Volvo, BMW, Porsche we General Motors tarapyndan tassyklanandyr. Mundan başga-da, “Shell”, “Castrol”, “Texaco” ýaly  işewür hyzmatdaşlar topary buýurmalaryny “Wolf Oil” kompaniýasyna berýärler.


Habarlaşmak üçin

Açar sözler


Soňky Goşulan Talaplar