TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Add Lead Free
Talabyň Görnüşi
Kategoriýalar
Emläk
Countries
Türkmenistan

"Aýly Şöhle" hojalyk jemgyýeti birnäçe ýyl bäri sendwiç pannelleriniň önümçiligi bilen meşgullanyp gelýär. Bu ýerde öndürilýän panellere bolan islegler gün-günden artýar. Dürli galyňlykdaky sendwiç panneller ýokary hili bilen tapawutlanýar. Kärhanamyza daşary ýurt maýa goýumlary bilen gyzyklanýarys we zawodyň satuwyny hem göz öňünde tutýarys. Ähli soraglar boýunça ýokarda görkezilen belgilere ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  • Türkmenistan
  • Satyjy

Hususy gozgalmaýan emläk satuwy.

Söwda merkezi.

892m2, 2 gatly bina,
- 2-nji gat: dürli kwadratly 14 otag (22,4 m2-den 43,68 m2);
-1 gat: 5 otag (77,4 m2-den 91,4 m2);
un sehi (120 m2)
-2 ammar otagy.
emläkleriň hemmesini kärendeçiler eýeleýär.

Restoran.

1442 m². Düzümi:
- oýunjak 500 m², 400 ýer üçin
-2 orta zal,
-4 kabinet.
-bar,
- aşhana, önümçilik we ammar enjamlary, mangal, konditer önümleri, stasionar sowadyjy otag, garaž, nawes. Restoranyň doly enjamlary.

  • Türkmenistan
  • Satyjy