ZEHINLI DOGANLAR

Balkan köçesiniň 10-njy jaýy, "Şagadam" söwda merkezi ofis № 31, Türkmenbaşy/Türkmenistan

zehinli doganlar
Biz barada

Kärhana 2016-njy ýylyň noýabr aýynda döredilip, şondan bäri  "Hyundai Engineering Co.Ltd." kompaniýasynyň desgalaryny gorag hyzmaty bilen üpjün edip gelýär. Bulardan başga-da awtoulaglary abatlamak, ýuwmak we çaýhana ýaly ilat hyzmatlaryny hem amala aşyrýar. 2021-nji ýyldan başlap kärhana Hazar deňziniň "Garşy" medançasy açyk deňizde balyk tutmaklyk üçin pasportlaşdyrylyp berildi. Kärhana daşary ýurt kompaniýalary bilen söwda aragatnaşygyny hem saklaýar. 

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
  • Azyk / Balyk we deňiz önümleri
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta