TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ZAFAR EREŞOW

Lebap/Türkmenistan

image
Biz barada

BIZ gurluşyk işinde iň ökde hünärmenler toparydyrys. Resminamalary seljermekde we taýýarlamakda tejribä eýe (bahalandyrmalary hasaplamak, obýektiň smeta bahasyna seljeriş bermek). Kärhananyň girdeji gurluşy.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Baha kesmek hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta