TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

YNAMLY NETIJE

Täçmämmet Suhangulyýew köç. 43-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kompaniýamyz Türkmenistanda ellik öndürýän ýeke-täk kärhanadyr. Size ýokary hilli iş elliklerini hödürleýäris.
Ýörite usula görä taýýarlanýan, biziň «Ynamly Netije» elliklerimiz:
• Eliň duýgurlygyny azaltmaýar.
• Taýmazlyk (ygtybarly we berk tutmagy üpjün edýär)
• Geýmäge çydamly we ýokary berklilik

Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Iş eşikleri we howpsuzlyk aýakgaplary
Iş Ugry
Karta