YNAMLY EMLÄK

Ýaşaýyş jaýlaryny almak we satmak, ýaşaýyş jaýlaryny kärendä bermek we almak.

ynamly emläk
Biz barada

"YNAMLY EMLÄK" Hususy kärhanasy 2019 ýylda döredilen. Alyp barýan işimiz: köpugurly rieltorçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hem-de tölegsiz hukuk kömegi bermek bilen şu aşakdaky hyzmatlaryny amala aşyrýar: 
1) Hususy gozgalmaýan emlägi kärendä bermek. 
2) Hususy gozgalmaýan emlägi almak ýa-da satmak. 
3) Gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly amallar boýunça agentlik işi. 
4) Ýöriteleşdirilen dizaýn işleri.
5) Ýurdumyzda bäş welaýat boýunça şahamçalarymyzda siz üçin resminama işlerine ýardam bermek mümkinçiligi bar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Kärende hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Hukuk we maslahat beriş hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
  • Emläk / Satlyk gozgalmaýan emläkler
Iş Ugry
  • Hyzmat