TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ÝEDINJI ASMAN

ş.Türkmenbaşy, Türkmenbaşy oteli, zemin gat, Balkan / Türkmenistan

image
Biz barada

"Ýedinji Asman" restorany 2010-njy ýylda açylyp, lezzetli tagamlary bilen şu wagta çenli ýokary hyzmat berip gelýär. Restoranda süýji tagamlardan içgilere çenli, dürli görnüşde  süýjülikler elýeterlidir. Bulardan başgada restoranymyzyň öýlere eltip bermek hyzmaty hem göz öňünde tutulandyr.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Toý hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Kafe, restoran we disko-bar hyzmatlary
Iş Ugry
Karta