TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

WAJYP ÇÖZGÜT

744000, 122 Görogly köç., "Aşgabat Ýalkymy" söwda merkezi, Aşgabat /Türkmenistan

image
Biz barada

"Wajyp çözgüt" ýük daşaýjy kompaniýa bolup, iberijiden (müşderiden) alyja Türkmenistanyň çäginde we bütin dünýäde daşalmagyny gurnaýar! Uly halkara tejribesi bolan işgärlerimiz, müşderiniň dürli resminamalary işlemek üçin wagt talap etmezden, ýüküň kepillendirilen howpsuzlygy bilen derrew işleýärler.

Biziň kompaniýamyz her bir müşderi bilen aýratyn işleýär! 

"Biziň bilen boluň! Professionallara ynanyň!"

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
Karta