TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

VITEX

Ý.Durdyýew köç. jaý №50, Gyrat binasy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Awtoulag ýaglaryny we antifrizleri öndürýän "Vitex" kompaniýasy 1992-nji ýylda Russiýanyň Dzeržinsk şäherinde döredildi. 10,000 m2-den gowrak önümçilik meýdany we konteýner önümçiligi bar. Diler ulgamy Russiýa Federasiýasynyň 70-den gowrak sebitini we goňşy ýurtlary öz içine alýar. "Vitex" kompaniýasy Ýewropanyň we Aziýanyň dürli ýurtlaryna birnäçe gezek önüm iberdi. “Vitex” söwda belliginiň görnüşi dürli göwrümli gaplamalarda 150-den gowrak önüm atlaryny öz içine alýar. Assortimentiň bir bölegi Germaniýada öndürilýär we meşhur awtoulag öndürijileriniň: Mersedes, MAN we Volkswagen tarapyndan makullanýar. TM “Vitex” hökmany mahabat goldawy we mahabatlary bilen gelýär. Esasy önümler: sintetiki we ýarym sintetiki motor ýaglary, mineral motor ýaglary, geçiriji ýaglar, gidrawlik we beýleki ýaglar, antifrizler, antifriz konsentratlary, tormoz suwuklygy we ş.m. TM "VITEX" önümçiligi ISO 9001 hil dolandyryşy bilen tassyklanýar, bu öndürilen önümleriň API we SAE ülňülerine laýyk gelýändigini aňladýar. VITEX kompaniýasynyň esasy maksady ýokary hilli önüm öndürmek we hyzmatdaşlary bilen bilelikde üstünlikli iş döretmek.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtohimiýa, ýaglar
Iş Ugry
Karta