USSAT BIRLEŞIK

Ulag we logistika hyzmatlary

ussat birleşik
Biz barada

"Ussat Birleşik" Türkmenistanda ulag we ekspeditor hyzmatlary boýunça öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir.
Biziň kompaniýamyz marşruty we çykdajylary saýlamak boýunça çeýe iş meýilnamasyny ýerine ýetirýär we hyzmatdaşlyk amatly şertlerde amala aşyrylýar! Bize bil baglap, ulag kompaniýamyza ynanyp bilersiňiz, biz bolsa öz gezegimizde size ýokary hilli hyzmatlary bereris.
Ýükleriňizi daşamakda wagtyňyzy, puluňyzy we nerwleriňizi tygşytlamaga kömek ederis!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Ätiýaçlandyryş hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Аmmar hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat