UMYTLY SÄHER

Berkararlyk etraby, Andalyp köçesi, 180-nji jaý, 5-nji öý, Aşgabat/Türkmenistan

UMYTLY SÄHER
Biz barada

“Umytly säher” – 2016-njy ýyldan bäri müşderileriň sargydy boýunça gerekli ölçegde ýokary hilli plastik, alýumin penjire, gapylary öndürme we gurnama işlerini alyp barýarys.
Biz, Turkiýäniň brendleri Solarwin, Hilal we Alusel ýaly kompaniýalaryň önümlerinden gurnama we satuwyny amala aşyrýarys.
Olardan:
1) Markiza
2) Guillotin
3) Pergola
4) Plastiki süýşýän penjireler we gapylar
5) Slaýdmaster ulgamy
6) Panjur
Öndüren önümimize we gurnama işlerimize 1 ýyllyk kepillik berýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta