Biz barada

“Uly Çynar” hojalyk jemgyýeti 2006-nji ýylda esaslandyryldy. “Uly Çynar” HJ plastik çüýşeleriň, plastik gapaklaryň we plastikler çüýşeleriň tutawaçlarynyň önümçiligi üçin PET-preformalaryny öndürýär.“Uly Çynar” HJ-de Hil dolandyryş ulgamy ISO 9001 we Azyk önümleriň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy FSSC 22000 standartlary girizildi. 

Kategoriýalar
  • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
  • Gaplama / Gaplama we beýlekiler
  • Gaplama / Gapaklar we dykylar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta