TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

Önümçilik bazamyz, senagat awtomatizasiýasy üçin ýörite işlenip düzüldi we giň gerimli ýerine ýetirilýän işleri bar. Önümçilik birnäçe bölüme bölünýär: pvc, alýumin we aýnadan gurluşlary öndürmek. Önümçilikde yzygiderli Ýewropada  öndürilen enjamlar ulanylýar. Şeýle hem önümçilikde iş howpsuzlygyna örän uly üns berilýär. Önümçilik ýerinde ýokary hilli gurnama işlerini ýerine ýetirmek üçin köp sanly ulag bar. Önümlerimizi ýokary hilli daşamak we gurnamak üçin ähli şertler ýerine ýetirilýär. Önümçilik meýdançasynda işleri wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirmek üçin ähli iş şertleri berjaý edilýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta