TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TURAN INŽENER

Bagtyýarlyk etraby, 2023 (M.Kösäýew) köçesi 80-nji jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Türkmenistanda ýaşaýyş, söwda we senagat taslamalarynda ondan gowrak dünýä markasynyň ýyladyş, sowadyş, wentilýasiýa we suw üpjünçiligi enjamlary bilen üpjünçilik edýäris.

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Howalandyryş we sowadyş ulgamy
  • Enjamlar / Nasoslar we nasos enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
Iş Ugry
Karta